Krásné cyklotrasy pro elektrokola

Připravili jsme pro vás několik doporučených cyklotras, které vás zavedou do nejkrásnějších koutů východních Krkonoš. Pokud jste zdatný cyklista, můžete je absolvovat na u nás zapůjčeném horském kole. A pro úplně každého jsou pak tyto trasy dostupné při zapůjčení našich elektrokol.

 

 

Trasa 1 – Pec – Strážné – Dolní Dvůr – Černý Důl – Pec

Kolem filmové chalupy a Pekla zpět do Pece Trasa Vás povede kolem několika lomů a chalupy, kde se natáčel nezapomenutelný film „S Tebou mě baví svět“. Začnete stoupat kolem údolní stanice vleku Javor po silnici ke spodní stanice lanovky na Hnědý vrch na dále vrchol stoupání až k Lesní boudě. Dále kolem Tetřevích bud z kopce po silnici vedoucí do Dolního Dvora. V momentě, kdy přejdete Černý potok uvidíte vpravo prudký svah s mýtinou (v mapě označen jako Zlate návrší), na které je schována jistě všem známá filmová chalupa.

Pokračujte po cestě až k mostu přes Kotelský potok a před nim se vydejte vpravo po komunikaci, která po vrstevnici kopíruje údolí až k Hříběcím boudám. Tady objevíte Lom Strážné s endemickou florou a budete pokračovat údolím Klínového potoka do Dolního Dvora. Všem, kteří se raduji z jízdy na elektrokole a využívají silu elektromotoru doporučujeme dobit elektrokolo v Restauraci Dolní Dvůr (Dolní Dvůr 121). Restauraci najdete při cestě z kopce podél v cca 300 m pod kostelem po levé straně (http://www.penziondolnidvur.cz/cz/kontakt.html). Poté pokračujte údolím do Horního Lánova, kde zahnete na cyklostezku 4301, těsně minete lom Peklo a před příjezdem do Černého Dolu uvidíte další vápencový lom (naučná stezka vede dokola kolem lomu) a nejdelší nákladní lanovku v CR. Z Černého dolu vyrazte proti proudu říčky Cisté, vjeďte dlouhým stoupáním na Hrnčířské boudě, dále na Pražskou boudu a odtud si vyberete variantu sjezdu do Pece.

trasa1

 

 

Trasa 2 – Kolem Černé hory

Na Výrovku a kolem Černé hory. Vyrazte přes Velkou Plán po zásobovací komunikaci na Richtrovy boudy, odtud budete stoupat velmi prudkou silnicí až k Výrovce. Zájemci si tady mohou dopřát odbočku kolem Památníku obětem hor na Luční boudu a zpět k Výrovce. Pokračujte kolem Chalupy na rozcestí, kde se přehoupnete přes horizont a začnete klesat kolem zadních Rennerovek až na rozcestí k Lahrovým boudám. Rovně pokračuje turistické značení a vy odbočíte doleva po asfaltce a cca po 500 metrech zase vlevo na šotolinovou cyklostezku K18.

Po této cestě, která sleduje vrstevnici a umožňuje krásné výhledy do podkrkonoší se dostanete až k rozcestí nad Tetřevími boudami, zde se dáte zase vlevo k rozcestí Pod Lesní boudou. Ten, kdo udělal u Výrovky odbočku na Luční boudě a nebo si v kopcích vydatně pomáhal elektropohonem by mel využít moznosti dobit energii v dobíjecí stanici na Lyžařské boudě (http://www.lyzarskabouda.com/kontakt_cz.htm). Podle ukazatelů ji najdete na koci asfaltky, cestou do kopce směrem na Liščí horu. Po dobití jeďte z kopce až na Hrnčířské boudy, kolem chalupy Mír zahnete vlevo a po chvilce dojedete téměř k Pražské boudě a vydáte se kolem Kolínské boudy do Sedla pod Kolínskou boudu. Tady uhnete vlevo a po cyklostezce K19B kolem Zrcadlových bud dojedete do Janských Lázní. Z hlavni silnice uhnete po cyklotrase K27 směrem k Modro kamenné boudě a těsně před ní začnete stoupat na Krausovy boudy a odtud po východním úbočí Světlé hory dojedete k Vlašským boudám. Pokračujte vlevo po cyklostezce až na Václavák. V této části vede cyklostezka v těsně okolo Černohorského rašelinitě (http://www.krnap.cz/naucna-stezka-cernohorske-raseliniste/). Z Václaváku jste za par minut v Sedle pod Kolínskou boudou a odtud pojedete po Vám již známe trase k Pražské boudě a do Pece.

trasa2

 

 

Trasa 3 – Vápenka

POZOR: V období do 31. 8. 2015 je na trase u chaty Hubertus umístěn zákaz vjezdu cyklistů

Od soutoku Úpy a Zeleného potoka začněte stoupat do cyklostezce K1A přes sjezdovku ve Velké Úpě až k Janovým Boudám a odtud vede mírné klesání až ke Spálenému Mlýnu v údolí Malé Úpy. Tady se vydáte vpravo a cca po 200 metrech budete pokračovat stále po stejně značené cyklostezce vlevo. Sledujte stále stejné značení kolem rozcestníku Nad Dolní Úpou k Lysečinské Boudě a do Horních Albeřic. Kdo si ve Veselém Výletu v Maršově domluvil prohlídku Muzea Vápenka anebo Albeřice jeskyni, zdrží se v Albeřicích déle. Po prohlídce pokračujete po stále stejné cyklostezce K1A až k Rýchorskému kříži, kde zahnete doleva a po cca po 1500 metrech dorazíte k chatě Hubertus, kde dále načerpáte energii v restauraci a v dobíjecí stanici dobijete baterii kola.

Poté se vraťte na rozcestí k Rýchorskému kříži a pokračujte po ukazatelích k Rýchorské Boudě a po žluté turistické cestě (zároveň cyklotrasa K26C) do Horního Maršova. V Maršově přejedete most a kolem autobusové zastávky vyrazíte ulicí Josefa Tippelta cyklostezkou K1B do mírného stoupaní. Stezka vás přivede k rozcestí Na Pražačce, kde se vydáte vpravo po komunikaci, kterou dojedete až ke Krausovým Boudám. Zde se vydáte vpravo mezi boudami po stezce K23 úbočím Světlé hory. Toto značení Vás dovede přes Vlašské Boudy kolem Červenokostelecké Boudy k Javořímu Mlýnu ve Velké Úpě. Zabočte zde vlevo a do cíle vám zbývají 2 km.

Muzeum Vápenka a Albeřická jeskyně

Albeřická jeskyně – Vlastní jeskyně je nepřístupná, ale o možnosti prohlídek se dá domluvit na informačním centru v Horním Maršově. Vstup do jeskyně je v Bischofově lomu a její součástí je největší podzemní jezero v ČR. Spolu s Krakonošovou jeskyní a devíti bývalými vápencovými lomy tvoří přírodní památku Albeřické lomy. Je součástí nejrozsáhlejší krasové oblasti v Krkonoších. Svojí délkou kolem 250 m je zároveň také nejdelší jeskyní Krkonošského národního parku. K objevení vchodu došlo při těžbě v roce 1887, ale prozkoumána byla až později. Od roku 1968 zde probíhá průzkum, přičemž se doposud podařilo zdokumentovat čtyři patra. Nejmohutnější je střední patro, kde se nacházejí dómy pospojované chodbami. Svrchní patro tvoří systém komínů a plazivek ústících do dómu. Ve spodním patře se nacházejí podzemní jezera, která navazují na trvale zatopené čtvrté patro. Jejich hloubka dosahuje až 20 metrů. Čtvrté patro dosud nebylo zcela prozkoumáno. Je jisté, že se zde nacházejí dna Závěrového jezírka i Mramorové propasti, ale zatopené chodby pokračují dál směrem do Polska.

trasa5

 

 

Trasa 4 – Sklenářovice

POZOR: V období do 31. 8. 2015 je na trase u chaty Hubertus umístěn zákaz vjezdu cyklistů

Okolo Sklenářovic je trasa, která Vás provede kolem zaniklé obce Sklenářovice na chatu Hubertus a k nejvýše položenému kostelu v České republice začíná sjezdem po silnici do obce Horní Maršov, kde se napojíte na cyklotrasu K26 a K26A. Tudy vyjedete na vyhlídku u Rýchorských bud. Pokračujete přes rozcestí Kutná – Rýchory sjezdem dolů až na středověký kamenný most, který byl bránou do bývalé obce Sklenářovice, jenž se rozprostírala v údolí nad tímto mostem a po jejím vylidnění ji opět pozřel les.

Po modré značce se opět napojíte na cyklotrasu K26B, která vás provede polesím nad obci Babí na Naučnou stezku Opevněné Trutnovsko se zbytky opevnění hranic republiky. Zde odbočíte doleva na trasu s přídomkem Vernířovická. Dle jejího názvu po ní projedete zaniklou osadou Vernířovice, na které se v současnosti rozkládá sjezdovka skiareálu Prkenný důl na silnici, po které dorazíte až na náměstí v Žacléři. Odsud začnete, po K1A, kolem Žacléřského zámku, začnete stoupat k chatě Hubertus. Zde doporučujeme občerstvení a dobití baterií. Po jídle, pití a dobití vyjedeme na Rýchorský kříž a dál po trase K1A sjíždíme kolem tzv. rohu hranic do Dolních Albeřic. Projíždíme kolem místních jeskyní nahoru na Lysečinskou boudu a dále pak přes rozcestí Cestník po trase Pohádkové stezky k nejvýše položenému kostelu České Republiky v obci Horní Malá Úpa. Odbočíte dolů doleva na K24 projedete Dolní Malou Úpou do Spáleného mlýna. Po trase K1A se přes Boudu Jana a sjezdovku Portášky vracíme do Pece pod Sněžkou.

trasa4

 

Trasa 5 – Pomezní boudy

Trasu začnete na cyklostezce K1A stoupáním od bývalé chirurgie k rozcestí u potoku Šraml. Dále pokračujete po svážnici, přes sjezdovku Portášky a Boudu Jana dolů do Spáleného mlýna. Odsud se napojíte na cyklotrasu K25, která Vás povede okolo Staré hory nad stejnojmennou osadou. Dále pak na K26 v blízkosti opevnění hranic republiky přes rozcestník sjedete, opět po K1A k nejvýše položenému kostelu v ČR (975 m. n. m.) v obci Horní Malá Úpa. Trasa v těchto místech zčásti kopíruje Pohádkovou Naučnou stezku. Dále Vás trasa K24 provede místním skiareálem až na nejvýše položený hraniční přechod ČR Pomezní Boudy. Pokračujte po silnici obcí okolo stylové restaurace Lesní Zátiší dolů, až se napojíte na trasu K25. Odbočte doprava na cestu, která Vás povede nad a později i pod osadou Šímovy chalupy do Lvího Dolu a posléze zpět do Spáleného mlýna. Pokračujte zpět po trase na Boudu Jana a odsud po K22A dolů do Velké Úpy a zpět do Pece pod Sněžkou.

Trochu z historie

V roce 1779 navštívil Malou Úpu budoucí císař Josef II., doprovázený známým generálem Laudonem. V rámci své náboženské politiky nechal místním horalům postavit kostel. Dne 22. února 1791 byl stánek Boží, nejvýše položený kostel v Čechách (975 m), zasvěcen patronům Petru a Pavlovi. Ovšem 10. 9. 1806 ve 20.45 hodin po zásahu bleskem dřevěný kostel vyhořel. Ihned byla zahájena výstavba nového kostela a 18. října 1807 už v něm byla sloužena mše svatá. Při stoletém výročí byla na stropním oblouku mezi presbytářem a lodí umístěn pamětní nápis s letopočtem 1791 a rakouskou orlicí. Krátce na to v roce 1889 byl kostel ve větším rozsahu renovován. Poslední oprava proběhla za těžkých podmínek v roce 1986. U kostela naleznete i dvě restaurace se zahrádkou, dětské hřiště a místní historický hřbitov.

Šímovy chalupy – Několik zachovalým původních krkonošských chalup v jedinečném místě nad Lvím dolem. Státem chráněná kulturní památka. http://www.pohadkova-stezka.cz/cze

trasa3